За запитвания:
+359 886 650 250

Всички категории

Плащане с карти чрез MyPOS
Бърза покупка с QR код на продуктите
Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)
Нов сайт MULTITEX.bg
Инфузия (resin infusion)
Вакумиране (vacuum bagging)
Ръчна ламинация (hand lay-up)
Производство на матрици от модел (mold making)
Обличане на изделия с карбон (skinning)
Сравнение на продукти