За запитвания:
+359 8768 08768

ОБУЧЕНИЕ

Леене на плотове от епоксидна смола (river table)
Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)
Инфузия (resin infusion)
Вакумиране (vacuum bagging)
Ръчна ламинация (hand lay-up)
Производство на матрици от модел (mold making)
Обличане на изделия с карбон (skinning)

ОБУЧЕНИЕ

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ

2020-08-17T11:44:39-02:00 Oнлайн уроци стъпка-по-стъпка за работа с композитни материали. Първи стъпки в изработката на продукти от карбон, кевлар, фибростъкло, както и ламиниране с полиестерни смоли, епоксидни смоли, Oнлайн уроци стъпка-по-стъпка за работа с композитни материали. Първи стъпки в изработката на продукти от карбон, кевлар, фибростъкло, както и ламиниране с полиестерни смоли, епоксидни смоли, ОБУЧЕНИЕ

Леене на плотове от епоксидна смола (river table)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Леене на плотове от епоксидна смола

Леене на плотове от епоксидна смола (epoxy river table)Плотовете за маси в комбинация от дърво и епоксидна смола стават все по-популярен избор за маси в и Леене на плотове от епоксидна смола (epoxy river table)Плотовете за маси в комбинация от дърво и епоксидна смола стават все по-популярен избор за маси в и 2020-08-18T18:11:35-02:00 Леене на плотове от епоксидна смола (river table)

Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)

Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)

Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)Този вид техника представлява най-съвършеният метод за производство на карбонови изделия от матрица. Препре Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)Този вид техника представлява най-съвършеният метод за производство на карбонови изделия от матрица. Препре 2020-01-01T20:38:13-02:00 Работа с препрег карбон (prepreg carbon curing)

Инфузия (resin infusion)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Инфузия (resin infusion)

 Инфузия (resin infusion). Този процес, наричан още вливане, е един от най-сложните, но същевременно гарантиращ сполучливи изделия от матрица. Създадени са  Инфузия (resin infusion). Този процес, наричан още вливане, е един от най-сложните, но същевременно гарантиращ сполучливи изделия от матрица. Създадени са 2019-12-24T15:47:36-02:00 Инфузия (resin infusion)

Вакумиране (vacuum bagging)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Вакумиране (vacuum bagging)

 Вакумиране (vacuum bagging)Тази технология се доближава по параметри до обличането с карбонов плат и до ръчната ламинация, но вместо да се полага ръчно  Вакумиране (vacuum bagging)Тази технология се доближава по параметри до обличането с карбонов плат и до ръчната ламинация, но вместо да се полага ръчно 2019-12-11T18:06:25-02:00 Вакумиране (vacuum bagging)

Ръчна ламинация (hand lay-up)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Ръчна ламинация (hand lay-up)

 Ръчна ламинация (hand lay-up) Тази технология също се доближава по параметри до обличането с карбонов плат, изключение е начина на полагане и присъстви  Ръчна ламинация (hand lay-up) Тази технология също се доближава по параметри до обличането с карбонов плат, изключение е начина на полагане и присъстви 2019-12-11T17:47:29-02:00 Ръчна ламинация (hand lay-up)

Производство на матрици от модел (mold making)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Производство на матрици (mold making)

Производство на матрици от модел (mold making). За да се произведе изделие изцяло от карбон или фибростъкло е необходимо да се направи матрица (отливка) н Производство на матрици от модел (mold making). За да се произведе изделие изцяло от карбон или фибростъкло е необходимо да се направи матрица (отливка) н 2019-12-11T17:50:14-02:00 Производство на матрици от модел (mold making)

Обличане на изделия с карбон (skinning)

MULTITEX.bg | ОБУЧЕНИЕ - Обличане на изделия с карбон (skinning)

Обличане на изделия с карбонов плат и смоли (skinning). Тази технология е най-често прилагана от ентусиасти, които търсят по-скоро външен вид, отколкото ле Обличане на изделия с карбонов плат и смоли (skinning). Тази технология е най-често прилагана от ентусиасти, които търсят по-скоро външен вид, отколкото ле 2020-08-18T09:24:53-02:00 Обличане на изделия с карбон (skinning)
Сравнение на продукти